Pink Eminence

Ankkuri

Kotkan kaupungin ja Cursor Oy:n tilaama kattava konsultointityö, joka selvitti mahdollisuuksia ja toimintakonseptivaihtoehtoja muuttaa historiallinen Kantasataman alueella sijaitseva Ankkuri-kiinteistö luovien alojen keskukseksi. Selvitystyössä tutkittiin Kotkaa ja Kymenlaaksoa luovan alan keskuksen toimintaympäristönä, vertailtiin eri organisaatiovaihtoehtoja ja operatiivisen toiminnan malleja, pohdittiin tulovirtoja ja menoja sekä kartoitettiin tiloja ja niiden potentiaalisia käyttäjiä. Työ valmistui keväällä 2014.