Pink Eminence
27/04/2016

Sami Ylisaari: Mistä puhumme, kun puhumme sponsoroinnista?

”Mitä ei voi mitata, sitä ei voi kehittää”. Hokema on mittareita käyttävän maailman uskonkappale. Mittareiden ja datan käytöllä on kasvava merkitys sponsoroinnissa. Kulttuurin sponsoroinnin vaikeus on siinä, kuinka mitata subjektiivisen taidekokemuksen arvo tai vaikutus? Millä mittarilla mitataan perustavanlaatuista, elämän mullistavaa vaikuttavuutta? Se ei nimittäin näy sponsorille suklaapatukoiden kasvavana myyntinä tai lisääntyvinä lehtitilauksina.

Usein taiteen arvo sponsoroinnissa liittyy tapaan ja tilaan, jossa se koetaan. Puitteiden toivotaan olevan mahdollisimman hyvät ja kokemuksen mahdollisimman myönteinen. Kokemus on kuitenkin aina subjektiivinen, eikä kaikki taidetarjonta voi aina olla hyvää kaikille. Itse olen nähnyt paljon huonoa ja keskinkertaista esittävää taidetta. Muutaman kerran olen kokenut jotain unohtumatonta. Oma elämäni on vähintään ammatillisessa mielessä saanut suunnan esityksen kautta, jonka näin noin 25 vuotta sitten. Näillä yksittäisillä subjektiivisilla hetkillä on mittaamaton arvo, jota on vaikea, jos ei mahdoton, mitata ja tulkita lukuina.

Taide ei ole, eikä sen tarvitse olla, kaikille elämää mullistava kokemus. Suotavaa kuitenkin olisi, että kaikilla olisi mahdollisuus taiteen kokemiseen. Valtio ja säätiöt ovat aiemmin taanneet sen, että suurimmalla osalla suomalaisista on mahdollisuus tähän. Nyt taidelaitosten paineet kerätä yksityistä rahoitusta kasvavat jatkuvasti. Lahjoituskampanjat näkyvät jo kaupunkikuvassa ja lähes kaikki kulttuuritoimijat pohtivat sponsorointia. Millainen tulevaisuus on kulttuurisponsoroinnilla?

Chicagossa on juuri päättynyt vuoden suurin sponsoroinnin tapahtuma ja hengennostatus, IEG 2016 konferenssi. IEG:n raportin mukaan sponsoroinnin globaali arvo on kasvanut edellisvuodesta 4,1 prosenttia 57,5 miljardiin dollariin (noin 50,9 mrd. €). Kyseessä on siis globaalisti valtavat markkinat. Suomessa kulttuurisponsorointi käsitetään monella taholla edelleen väärin. Finavian toimitusjohtaja Kari Salolainen kommentoi 5.4.2016 Ylelle Finavian Guggenheim-museolle ohjaamaa miljoonaa euroa sanoilla: ”Kyse on investoinnista, ei sponsoroinnista.” Tämä kuvaa hyvin, miten sponsoroinnista edelleen usein ajatellaan. Se nähdään lahjoituksena.

Sen tähden Pink Eminence ottaa uuden näkökulman aiheeseen. Me emme puhu enää sponsoroinnista, me puhumme kumppanuuksista. Me panostamme kaikkemme kumppanuuksiin. Orgaanisiin, relevantteihin kumppanuuksiin, joissa kahden tai useamman toimijan intressit kohtaavat, ja joissa hyöty tulee yhteisestä sisällöstä sekä tavasta käsitellä sisältöjä. Kumppanuudet tarkoittavat jaettuja arvoja ja yhteisiä tavoitteita. Kumppanuudet ovat kahdensuuntaisia investointeja, joissa lähdetään rohkeasti luomaan uutta ja tavoittelemaan jotain itsestään selvän ulkopuolelta.

Me emme enää ole Arts & Business, me olemme Artness.

SamiYlisaari2 Sami Ylisaari, projektijohtaja