Pink Eminence

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto julkisti huhtikuun 2016 alkupuolella Taidetestaajat-suurhankkeensa, jossa rahasto kutsuu kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta. Historiansa suurimmassa tukihankkeessa Rahasto vie kolme ikäluokkaa yläasteen 8.-luokkalaisia taidelaitoksiin syksystä 2017 lähtien. Opettajat mukaan laskien hanke tavoittaa lähes 200 000 ihmistä.

Pink Eminence suoritti hanketta varten Suomen Kulttuurirahaston tilauksesta taustatietokyselyn yläkoululaisten vierailuista kulttuurilaitoksiin. Työn tavoitteena oli saada eri puolilla Suomen toimivilta rehtoreilta, kuvataiteen ja musiikin opettajilta sekä erilaisten kulttuuriorganisaatioiden johdolta ja sivistystoimen johtajilta näkemyksiä vallitsevista arjen toimintatavoista ja kehityskulusta.

Kuva: SKR

skr.fi