HELSINKI ORGANISOI OMAA TAPAHTUMATUOTANTOAAN

Helsingin kaupunkistrategiassa tapahtumat tunnistetaan yhdeksi kaupungin merkittäväksi vetovoimaisuuden rakentajaksi. Pinkin Outi Raatikainen laati kaupungille selvityksen toimintamallista, jossa Helsingille saadaan kaupunkikonsernin omien suurien tapahtumien tuotannosta vastaava osaamiskeskittymä. Selvityksen myötä kaupunki edistää tapahtumatuotantojen keskittämistä uuteen säätiöön, joka muodostettaisiin Helsingin juhlaviikkojen organisaation yhteyteen.

Helsinki-viikon säätiöstä kehitetään Helsingin tapahtumasäätiö, jonka alle on tarkoitus koota kaikki kaupunkikonsernin nykyisin järjestämät merkittävät tapahtumat: Helsingin juhlaviikot, Lux Helsinki, Helsinki-päivä, Helsingin uudenvuoden juhla, Kansallinen veteraanipäivä Helsingissä, Silakkamarkkinat, Tuomaan markkinat, Helsingin kiinalainen uusivuosi, Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille sekä muut mahdolliset kaupungin järjestämät, tulevat isot yleisötapahtumat.

”Helsingin tavoite on olla kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Tämän tavoitteen edistämiseksi teemme kaupungin tapahtumakokonaisuuteen uudistuksia, joista Helsingin omien tapahtumien vieminen uuden säätiön yhteyteen on yksi. Kaupungin tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintamalliaan ketterämmäksi ja ammattimaisemmaksi. Yksi keskeinen tavoite on, että jatkossa Helsinki on toimiva alusta tapahtumien järjestämiselle ja kaupungin organisaatio entistä parempi kumppani alan toimijoille”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-vahvistaa-tapahtumallisuutta

TUNNISTEET: