Pink Eminence
20/05/2015

Onko Lyseosta museo- ja kulttuurikeskukseksi?

Jyväskylän Lyseo on kaupungin keskustan identiteettiä luova, historiallinen arvorakennus. Kaupunki halusi Pinkin tekemän toimintakonseptityön avulla tutkia, kuinka Lyseo taipuisi nykyaikaiseen museo- ja kulttuurikeskustoimintaan. Löytyisikö keinoja, joiden avulla rakennukseen sijoittuisi Jyväskylän kaupungin museoiden toimintoja sekä muuta kulttuurikäyttöä? Viime vuoden syksyn ja talven 2015 kymmeniä jyväskyläläisiä toimijoita ja sidosryhmiä osallistanut työ loi vaihtoehdon, joka nyt on kaupungin päättäjien pöydillä.

Lyseo_netti

Museo- ja kulttuurikeskus -konsepti pohjautuu Jyväskylän museoiden pitkän tähtäyksen kehittämistavoitteisiin, joilla kaupunkiin halutaan varmistaa monipuoliset, Jyväskylän keskustaa elävöittävät ja kaupungin profiilia nostavat kulttuuri- ja museopalvelut. Pääkäyttäjinä lyseorakennuksessa tulisivat olemaan Suomen käsityön museo, Jyväskylän taidemuseo sekä Keski-Suomen museon ylläpitämä Jyväskylän Lyseon museo.

Lyseorakennuksen tilat ja niiden suojeluarvot asettavat kaikelle toimintojen suunnittelulle runsaasti haasteita ja reunaehtoja. Kartoituksessa tiloihin haettiin eri osapuolten tavoitteita tukevaa, aktiivista ja kohteen ansaintalogiikkaa parantavaa ja samalla museotoiminnan uudistamiselle eväitä antavaa toimintakonseptia ja yhteistoiminnan mallia.

Työssä tavoiteltiin synergiaetuja mahdollistavaa kokonaisratkaisua, jossa Jyväskylän Lyseon rakennus sinne sijoittuvine toimintoineen muodostuu aktiiviseksi ja houkuttelevaksi kulttuurin ja muun luovan toiminnan keskittymäksi, joka palvelee sekä kaupunkilaisia että matkailijoita. Tärkeä keskustelukysymys työssä oli museotoimintojen, kulttuuripalvelujen ja tapahtumallisuuden rooli keskusta-alueen aktivoijana ja elävöittäjänä aikana, jolloin kaupan ja liikenteen palveluita on jo siirtynyt pois ydinkeskustasta. Lyseokorttelin kehittäminen sisältyykin Jyväskylän kaupunkikeskustan juuri käynnistyneeseen, nelivuotiseen kehityshankkeeseen.

Museot ovat Suomessa pääosin julkisilla varoilla ylläpidettyjä laitoksia, joilta odotetaan myös oman rahoitusosuuden kasvattamista oman toimintansa puitteissa. Oman tulon ansainnan keinoina museot pyrkivät tarjoamaan nykyisille ja uusille asiakkaille entistä kiinnostavampia ja houkuttelevampia kokonaiselämyksiä, vetovoimaisia erikoisnäyttelyitä, jotka lisäävät museoiden pääsylipputuloja. Museot pyrkivät myös kehittämään museokauppojen ja -kahviloiden tarjontaa ja palvelua sekä houkuttelemaan jatkuvasti uusia yleisöjä monimuotoisella tapahtumallisuudella ja laajentamalla yhteistyöverkostoja eri suuntiin, myös yrityksiin. Tämä työ vaatii onnistuakseen oikeanlaiset tilat ja puitteet.

Museot joutuvat muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla miettimään myös yleisöpalvelujen tuottamisen ammattimaisia tapoja, kuten ravintola- ja kahvilapalvelujen ulkoistamista kokonaisuutta profiloiville luoville alan toimijoille. Liiketoimintojen ja ansainnan kehittäminen edellyttää museoissakin paitsi niiden toimintatarpeita vastaavia tiloja, myös kokonaisympäristön huomiointia, johon kuuluu hyvä liikepaikka, huomioarvoa, näkyvää markkinoinnin näkyvyyttä ja matalaa kynnystä asiakkaiden tavoittamiseksi.

Tilaajana työssä olivat Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu ja Kulttuuri- ja liikuntapalvelut yhdessä.