Pink Eminence
17/02/2017

Outi Raatikainen: Palveluajattelu sopii hyvin tapahtumaympäristöjen suunnitteluun

Aalto-yliopiston palveluarkkitehtuurin professori Jarmo Suominen on Pinkin kumppaniverkostoon kuuluva asiantuntija ja alansa edelläkävijä. Hän vastaanotti juuri Euroopan laatuinnovaatiopalkinnon Quality Innovation Award -kilpailussa yhdessä Espoon kaupungin edustajien kanssa. Palkittu työ on täysin uusi ratkaisu Haukilahden lukion opetuksen järjestämiseksi Aallon kampuksella. Kansainvälisesti toimiva Suominen on jo pitkään opettanut myös MIT:n Medialabissa Bostonissa ja Shanghaissa Tongji-yliopistossa, Design & Innovation -koulun professorina.

OR: Miten palveluajattelu muuttaa tilojen ja ympäristöjen suunnittelua?

JS: Ajattelu lähtee siitä, mikä ydintoiminnassa on merkittävää ja vasta sen jälkeen ryhdytään pohtimaan, miten tälle toiminnalle luodaan olosuhteet ja millaisia palveluja se edellyttää. Nämä olosuhteet eivät välttämättä sijaitse enää yhdessä määriteltyä toimintaa varten suunnitellussa rakennuksessa, vaan ne voivat hyödyntää ympäristön olemassa olevia ja uusia resursseja.

Palveluarkkitehtuuri luo edellytykset suunnitella tiloja ja ympäristöjä niin, että keskitytään miettimään, mitä palvelun järjestäminen todella vaatii ja mikä on palvelun arvo osana koko palveluntarjontaa.

OR: Mitä arvoa asiakas saa palveluarkkitehtuurista?

JS: Asiakkaina voidaan pitää kaikkia ratkaisun osapuolia. Tilaaja-asiakas saa joustavuutta ja investointi- ja suunnitteluriskit pienevät. Ratkaisun käyttäjäasiakas saa toimintaansa sopeutuvan ratkaisun, jolla voidaan edelleen luoda kuluttaja-asiakkaan tarpeita entistä joustavammin palveleva ratkaisu. Kuluttajalle hyödyt ovat resurssien paremmassa tarjoutumisessa ja niiden sijainnissa muiden palveluiden yhteydessä, siellä missä ihmiset asioivat jo muutenkin.

OR: Teimme pari vuotta sitten yhdessä Yleisradiolle Pasilan Studioiden alueen kehittämistyötä ja nyt teemme ehdotusta Kotkan elinkeinoyhtiö Cursorille Kotkansaaren tapahtumaolosuhteiden ja ympäristöjen kehittämiseksi. Mielestämme teemme uranuurtavaa työtä. Mitä arvelet, kuinka hyvin palveluarkkitehtuuri soveltuu tapahtumien ja matkailun liiketoiminnan haasteiden ratkaisuksi?

JS: Tapahtumatoiminta on luonteeltaan verkottunutta ja tapahtumat ovat usein keskenään erilaisia. Nykyisten keskittyneiden kokonaisratkaisujen sijasta tapahtuma-toiminnan palveluarkkitehtuuri hyödyntää olemassa olevien resurssien verkostoa ja optimoi uusien tuottamisen tarpeen. Lopputuloksena syntyy joustava resurssikokonaisuus, joka soveltuu hyvin erilaisten tapahtumien järjestämiseen, konserteista konferensseihin ja näyttelyistä näytäntöihin lisäten alueen vetovoimaisuutta näin myös matkailun näkökulmasta.

Kuvassa: Jarmo Suominen

 

  Outi Raatikainen, Toimitusjohtaja, partneri, LJK