Pink Eminence
06/06/2017

Outi Raatikainen: Palvelumuotoilulla haltuun viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät

Byrokratia ja lomakerumba on vaikeaa kaikille, erityisesti nuorille. Suomalaiset kaupungit ovatkin ottaneet nuorten palveluissa käyttöön uudet keinot. Ohjaamot ovat yhden luukun palveluperiaatteen toimintaa, joka tarjoaa nuorille apua työpaikan, asunnon tai koulutuksen hankintaan. Ohjaamon kynnys avun hankintaan halutaan mahdollisimman matalaksi.

Uudentyyppisen palvelun malli haastaa myös sen eri tuottajat, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kunnallisista päätöksentekijöistä lähtien. Ohjaamo Vantaa halusi kehittää Ohjaamon viestintää ja markkinointia niin, että se vastaa paremmin kohderyhmien tarpeisiin. Se tilasi Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy:ltä (ABCC) ja Pinkiltä sen yhteistyökumppanina palvelumuotoilua, jolla viestintä- ja markkinointi eri kohderyhmille saadaan haltuun.

Palvelumuotoiluprosessin avulla suunnittelimme käytännön työkalut, joilla esimerkiksi jokainen vantaalainen päättäjä saa Ohjaamosta juuri itselleen tarpeellista tietoa silloin kun sitä tarvitaan. Halusimme, että viestinnän ja markkinoinnin toteutuksen kannalta toimintamallin seuraaminen pitkin vuotta on yksinkertaista, tavoitteellista ja tuloksellista. Työn taustalle tarvittiin tietenkin viestinnän ja markkinoinnin strategian hahmotus. Suunnitelmallisuus arjessa säästää resursseja, määrittelee vastuut, mahdollistaa pitkäjänteisen viestintäpalvelujen kehittämisen, arvioinnin ja tulosten mittaamisen. Vain pitkäjänteisyys viestinnässä tukee maineen rakentamista ja tunnettuuden lisäämistä.

Palvelumuotoiluajattelu teki työprosessistamme tehokkaan ja nopean. Olemme varmoja, että samanlainen viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmien haltuunoton sparraus auttaisi monia muitakin tahoja.

Outi Raatikainen, toimitusjohtaja, partneri