PIA MOUAZAN: Tavoitteena laatu, työvälineenä luovuus

Markkinoinnissa valttina on jo hetken aikaa ollut #aitous ja #merkityksellisyys. Olemme oppineet ajattelemaan, että markkinoinnin maailmassa merkitystä on ainoastaan rahalla ja aitouden konsepti on taivuteltavissa oleva muotoseikka. Viime vuosina kuitenkin puhe aitouden ja merkityksellisyyden tavoittelusta on alkanut kuulostaa hämmästyttävän rehelliseltä ja sitä myötä kasvanut jonkinlaiseksi megatrendiksi, johon kaikki haluavat eri tavoin osallisiksi.

Uudessa pinkissä arjessani olen pohtinut tätä asiaa paljonkin. Koen vahvasti, että työssä täytyy päästä toteuttamaan itseään ja käyttämään vahvuuksiaan. Lisäksi työn jäljen täytyisi näkyä ja tuntua. Tekemälläni työllä täytyy olla suurempi merkitys ja yhteiskunnallinen vaikutus. Uusia työkuvioita suunnitellessani etsin paikkaa, jossa olen osa tiimiä, jossa tekemälläni työllä on merkitystä ei ainoastaan minulle, vaan työyhteisölleni, asiakkaillemme ja asiakkaiden toimialojen kautta koko yhteiskunnalle. Harvalla alalla oman työn vaikutus on yhtä suoraviivaisesti havaittavissa kuin kulttuuri- ja viestintäalalla.

Työn merkitykselliseksi kokemisella on väliä työntekijän itsensä lisäksi myös yritykselle ja tämän asiakkaille. Määrällistä, rutiininomaista työtä on helpompi tehdä ilman, että tulos kärsii motivaation puutteesta. Kun tavoitteena onkin laatu ja työvälineenä luovuus, silloin merkityksellisyys on yksi tärkeimmistä motivaattoreista. Jos työn alla on esimerkiksi kulttuuritapahtuman näkyvyydestä huolehtiminen, on motivaattorina silloin sekä oma intohimo alaa kohtaan, että asiakkaan upeasta tapahtumasta kertominen. Asiantuntijana voin #aidosti ja innostuneesti auttaa asiakkaitamme löytämään #merkityksellisiä kärkiä viesteissään, lisäksi minun on helppo myydä toteutuksia, joista sytymme #aidosti ja joiden hyödyt ovat käsin kosketeltavia.

Merkityksellisyyden puute yhdistetään usein masennukseen ja muihin hyvinvoinnin haasteisiin. Yhteiskunnallisella ja sosiaalisella tasolla kulttuurialojen merkityksellisyyttä on enää mahdotonta ja myöskin tarpeetonta kiistää. Tutkitusti on herätty huomaamaan kulttuurin hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta synnyttävät vaikutukset. Kulttuuriaktiviteetteihin osallistumalla ihminen saa toteuttaa itseään, voi kokea elämyksiä ja oppia uutta sekä tuntea olevansa osa jotakin suurempaa kokonaisuutta ja yhteisöä.

Kulttuurin merkityksen ja luovan työn esiin nostamista haetaan myös Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnolla, joka myönnetään tänä syksynä viidennen kerran. Ehdokkaina on viisi kohdetta, joiden merkittävyyttä yhteiskunnallemme ei tarvitse alleviivata. Uusi lasten sairaala on esimerkki siitä, miten kansalaisyhteiskunta voi toimia käynnistäjänä ja myös suurissa yhteiskunnan kannalta merkittävissä hankkeissa. Se on myös osoitus hyvästä #palvelumuotoilusta ja siitä miten instituutiot lähentyvät ihmistä siten, että palvelujen käyttäjien kokemukset olisivat mahdollisimman positiivisia. Amos Rex -museon tilat ja toteutus luovat uudenlaisen toiminnallisen typologian suomalaiseen arkkitehtuuriin: näyttelytilat saavat lopullisen muotonsa vasta taiteilijoiden käsissä arkkitehtuurin asettuessa taustalle näyttämön rooliin. Tuupalan puukoulun, Tiedekulman tai Lallukan taiteilijakodin merkityksiä käyttäjilleen lienee tarpeetonta lähteä avaamaan. Voittajan valitsee tänä vuonna oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka keskittyy valinnassaan kohteen kokonaisvaltaiseen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Hyvinvoinnista on positiivisen nosteensa ansiosta kehittynyt avainsana hankkeiden rahoitusanomuksissa. Jotta #kulttuurihyvinvointi ei vinksahtaisi väärille raiteille, olisi erilaisten toimijoiden hyvä muistaa osaaminen ja tekemisen aidot tavoitteet. Pieni hyväntahtoinen, taiteellissävytteinen sosiaalityöntekijän ohjaama puuhastelu ei kuitenkaan mitenkään korvaa ammattitaiteilijan pitämää työpajaa. Sisällöt ovat niitä, joissa työn laatu ja merkityksellisyys testataan.

Merkitystä ei voi päälleliimatusti välittää sellaisenaan, vaan se syntyy vuorovaikutuksessa, aidoissa kohtaamisissa. Vähän niinkuin projektimme täällä Pinkissä. Asiakkaamme eivät osallista meitä projektien pinnalliseen tai näennäiseen toteuttamiseen, vaan me toteutamme projekteja yhdessä, aidolla intohimolla, suurella sydämmellä, ammattitaidolla ja rakkaudesta lajiin. Siksi, että me koemme teidän asianne #aidosti #merkitykselliseksi.

Credit: Guillaume Roujas

Pia Mouazan

Elokuussa aloittanut projektipäällikkö debytoi Pinkin sivuilla

TUNNISTEET: