Riihimäen kaupunki edistää vanhan, tyhjillään olevan  voimalaitoksen muutosta  kulttuurin, liiketoiminnan ja tapahtumien käyttöön. Voimala on Riihimäen keskustan maamerkki, jonka kaikki tuntevat ja joka junastakin näkyy. Pinkin Outi Raatikainen ja No Fear Agency&Promotionin Vesa Ristimäki olivat projektissa tilan ja toiminnan konseptoinnin asiantuntijaroolissa vuosina 2022-2023. Työn alkuvaiheessa kaupunki toteutti EU:n New European Bauhaus – projektirahoituksella kansalaisia ja sidosryhmiä osallistavaa ja toiveita kirjaavaa suunnittelua.  EU-projektin lukuisia työpajoja sisältävää synnyttävää osuutta toteutti Ramboll. Tehtävämme oli tuoda synnytetyt konseptiajatukset konkretian tasolle.

Loimme käsitystä siitä, miten osallistamalla tehtävät ehdotukset ja ratkaisut vaikuttavat Voimala-konseptin talouteen ja sen riskien hallintaan. Osana työtämme, liiketoimintasuunnitelmavaiheessa, tuotettiin arvio olennaisesti kustannuksiin, toiminnalliseen ja taloudelliseen riskiin vaikuttavista asioista. Soveltuvuus ja linkitys Riihimäen asemanseudun alueen kokonaiskehittämiseen ja tapahtumatilojen tarpeeseen huomioitiin vahvasti.

Työstimme päätöksentekoa ja investoreja varten Voimalan liiketoimintasuunnitelman keskeisiä kysymyksiä. Kontaktoimme potentiaalisia toimijoita ja investoijia erityisesti tapahtumaliiketoiminann ja kulttuurin toimijoiden osalta. Osana tarjoustamme oli lontoolaisen Milligan LTD:n osallistuminen projektin työpajaan ja vertailukohteiden kartoittaminen heidän kanssaan Lontoossa.