Uskomme lisäarvoa tuoviin kumppanuuksiin. Tuomme yhteen yritykset ja kulttuuritoimijat, yksityiset ja julkiset tahot, kilpailijat ja kolmannen sektorin. Kumppanuuksien avulla voi viestiä tehokkaasti oikeille kohderyhmille, kehittää sidosryhmäyhteistyötä, lisätä brändin yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sitouttaa asiakkaita ja tavoittaa uusia.

Jokaisen projektin kohdalla mietimme, millaiset yhteistyökumppanit voivat edesauttaa tavoitteiden toteutumista. Kumppanuudet luovat uusia mahdollisuuksia muun muassa sisältöihin, konseptien rahoittamiseen, markkinointiin ja vastuullisuuteen.

Uskomme, että merkityksellisillä, suurempaa tarkoitustansa toteuttavilla ja esiin tuovilla yrityksillä on parhaat mahdollisuudet rekrytoida oikeat ihmiset, kasvattaa bisnestä ja tehdä valtavasti hyvää. Yhteistyössä oikeiden tahojen kanssa.

Sponsoroinnin lisäksi meillä on kokemusta onnistuneista varainhankinnan strategioista. Esimerkiksi Taideyliopiston lahjoituskampanja ylitti tavoitteensa.