Kansallismuseon uudisrakennus on toteutuessaan yksi merkittävimmistä museoiden kehittämishankkeista maassamme. Saimme museolta tarjouspyynnön palvelumuotoilullisen selvityksen tekemiseksi ja pyysimme Pentagon Design Oy:n kumppaniksi. Mukana oli myös Vesa Ristimäki /No Fear Agency & Promotion Oy:stä. Osallistimme yleisöjä, sidosryhmiä ja asiantuntijoita, toimme työhön omaa tapahtuma- ja konseptiosaamistamme sekä laadimme  toiminnallisen vision Uudesta Kansallisesta. Työ valmistui maaliskuussa 2018 samaan aikaan hankesuunnitelman kanssa. Toukokuun lopussa Kansallismuseo sai hallituksen lisäbudjetista rahoituksen uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun toteutukseen.