K.H.Renlundin (KRHM) museo Kokkolassa elää ajassa, kehittää toimintaansa ja haluaa uudistua. Kansainvälisten verkostojensa ansiosta museo on saanut lahjoituksena merkittäviä eurooppalaisia naiivin ja outsider-taiteen kokoelmia, joiden näkyväksi tekeminen on tärkeää. Museolle on tarjolla Pohjoismaiden oloissa erityisten kokoelmien ansiosta mahdollisuus kehittyä kulttuurin- ja kulttuurimatkailun vetovoimatekijäksi.

Myös mesenaattitarinat antavat runsaasti markkinointiviestinnällisiä aineksia, joilla museo voi myös erottautua. K.H.Renlundin nimeä kantava museo voi olla uskaltava K.H.Renlundin tavoin.

Pink teki profilointityön tiiviissä yhteistyössä K.H. Renlundin museon johdon, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa.

https://www.kokkola.fi/vapaa-aika/museot/k-h-renlundin-museo/

Photo: Pink Eminence Oy