XAMK mukaan Euroopaan laajuiseen yhteistyöhön luovien alojen opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK osallistuu EU-rahoitteiseen Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs (AHEH) -hankkeeseen, jolla kohennetaan luovien alojen opiskelijoiden työllistymistä ja yrittäjyystaitoja. Hankkeeseen osallistuu oppilaitoksia ja yrityksiä seitsemästä eri maasta. Projekti jatkuu 2020 saakka.

Hanke vastaa kansainvälistyvän yhteiseurooppalaisen työelämän tarpeisiin:

“Rajat ylittävä AHEH-hanke tukee pitkässä tähtäimessä opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tulevaisuuslähtöistä oppimista, jotka ovat myös XAMK:n strategisia kärkiä. Hankkeessa testataan ja rakennetaan toimivia täydennyskoulutus- ja tukimalleja yhdessä kaikkien maiden kesken, joiden pohjalta opiskelija ymmärtää paremmin omat ammatilliset vahvuutensa ja auttaa siirtymisessä työelämään”, kuvaa XAMK:n projektityöntekijä Antti Leppilampi.

Luovien alojen opiskelijoiden haasteet ovat samankaltaisia ympäri Euroopan

Nuorten aikuiset kohtaavat luovilla aloilla samoja haasteita työelämään siirtymisessä ympäri Euroopan; tarve itsensä työllistämisen sekä yrittäjyyden taidoille on kasvanut. Samalla työ on yhä enemmän rajat ylittävä ja niistä piittaamatonta.

AHEH-hanke tuo yhteen neljätoista yliopisto- ja yrityspartneria kuudesta eri maasta luodakseen valtioiden rajat ylittävän, luovien alojen opiskelijoiden työllistymistä tukevan verkoston. XAMK:n yrityskumppani on luovien alojen konsultointiin erikoistunut Pink Eminence Oy. Mukana projektissa ovat myös Espanja, Kroatia, Iso-Britannia, Italia, Portugali ja Suomi.

“Hankkeen tutkimuksissa ilmeni, etteivät yrittäjyyskurssit tai -työpajat ole saavuttaneet opiskelijoita tai näyttäytyneet heille houkuttelevina”, kommentoi Leppilampi.

“Samalla yritykset nostivat esiin, että opiskelijoilla on juuri eniten kehitettävää sekä talouden ymmärryksessä että talousasioissa.”

Osallistumalla AHEH-hankkeeseen XAMK hakee ratkaisuja juuri opiskelijoiden osaamisen ja työelämän vaatimien taitojen kohtaamattomuuden haasteisiin. Leppilampi jatkaa:

“On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia opiskelijoita tukevia malleja saamme eri maiden kanssa aikaan. Opiskelu- ja työelämä ovat niin kovassa murroksessa, että aika kehittävien koulutusmallien rakentamiselle on otollinen. XAMK:n luovien alojen opiskelijat ovat aina olleet aktiivisia ja innostuneita kaikesta uudesta. Koulumme onkin erinomainen alusta hankkeessa rakentuvan työelämätaitojen koulutuksen testaamiseen.

Verkkosivut: https://www.xamk.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/xamkfi/
Twitter: https://twitter.com/xamkfi

TUNNISTEET: